Uwv perspectief dating

Rated 4.12/5 based on 955 customer reviews

De loonwaardemethodiek wordt ook toegepast voor het vaststellen van de hoogte van loondispensatie waarna UWV het loon van de werknemer verrekent met de aanvulling vanuit de Wajong.Om de hoogte van de loonkostensubsidie voor de werkgever te kunnen bepalen, moet de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking op de werkplek worden vastgesteld.Het valideringsproces wordt op verzoek van de Werkkamer uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie Blik op Werk.Blik op Werk heeft de Loonwaardegids gepubliceerd met uitgebreide informatie over de verschillende loonwaardemethodieken en de wijze waarop zij deskundige uitvoering borgen.De volgende onderdelen zijn voor een deel afkomstig uit het stappenplan van de Regeling loonwaardebepaling Participatiewet van 10 oktober 2014 en geven een goede indruk van de werkwijze bij het bepalen van de loonwaarde.

Besluitvorming hierover vindt plaats in het regionale Werkbedrijf.De gemeente herbepaalt de loonwaarde dan niet jaarlijks (bij regulier werk) of driejaarlijks (bij beschut werk), maar kijkt naar de individuele situatie van de cliënt en de opvatting van degene die de loonwaarde vaststelt.Uitgangspunt is dat de frequentie van de loonwaardemeting daarop wordt afgestemd.Daarin is ook een overzicht te vinden waarin alle gevalideerde loonwaardemethoden worden vergeleken op de belangrijkste kenmerken.De tweede voorwaarde is dat binnen de arbeidsmarktregio met één methodiek wordt gewerkt.

Leave a Reply